Privātuma politika

Nereti, ienākot interneta lapās māc šaubas, vai izmantotā vietne ir droša un neradīs mums kaitējumu. Livit.lv ir mājas lapa, kas darbojas atbilstoši noteiktajiem likumiem likumdošanā, kas uztraucas par to, lai klientu un lapas apmeklētāju dati un informācija būtu drošībā. Taču, ja Tevi uztrauc šīs lietas, iepzīsties ar Livit.lv sadaļu „Privātums”, kurā varēsi atrast atbildes uz tādiem jautājiem kā mana datu drošība un lapas apmeklētāju konfidencialitāte.

Livit.lv ir droša vietne, kurā Tev par savu personīgo informāciju un datiem nav jāuztraucas. Livit.lv ievēro visas konfidencialitātes tiesības internetā. Tavs privātums un drošība ir ļoti svarīgi, tādēļ jebkura iegūtā informācija netiks izpausta un tā tiks uzskatīta par konfidenciālu. Tā netiks izmantota, lai nodarītu kaitējumu nevienam lapas apmeklētājam. Tāpat, Livit.lv nenodos informāciju trešajām personām, kas var šo informāciju izmantot saviem mērķiem.

Livit.lv savā mājas lapā izmanto kompānijas Google produktu Google Analytics, kas savā darbībā izmanto teksta failus jeb „Cookies” ar kuru palīdzību tiks vērtēts kā lapas apmeklētāji to lieto, kādas sadaļas izmanto. Šī programma vāc informāciju par to, kādas darbības tiek veiktas mājas lapā,tāpat tiek saņemta arī informācija par datora IP adresi. Visa informācija tiek nosūtīta uz Google serveriem ASV, kuros tā tiek uzglabāta. Kas attiecas uz IP aderesi, Google to nesaistīs ar citiem meklētāju datiem. Informācija, kas iegūta no IP adreses tiks tikai un vienīgi saistīta ar lapas Livit.lv izmantošanu. Iegūto informāciju Google Analytics apstrādā, lai novērtētu mājas lapas izmantošanu un veidotu nepieciešamās atskaites lapas administratoriem un uzturētājiem. Tāpat, izmantojot šo iegūto informāciju tiek nodrošināti pakalpojumi, kas saistīti ar mājas lapas darbību un interneta lietošanu. Google patur tiesības šo informāciju nodot trešajai personai, ja to pieprasa likumdošana, vai tad, ja Google rīkotā uzdevumā datu apstrādi veic trešā persona.

Ikvienam mājas lapas apmeklētājam ir tiesības neizpaust savu informāciju, atsakoties no „Cookies”sīkfailu datu pieņemšanas. To var izdarīt savā meklētāja pārlukprogrammā atslēdzot „Cookies”. Taču, atsakoties no informācijas sūtīšanas un saņemšanas, pārlūkprogrammā var nebūt pieejama pilnīga mājas lapas informācija un tās funkcionalitāte var tikt ierobežota. Pirms atteikties no „Cookie” failiem, der apdomāt, vai atteikšanās no pilnīgas informācijas saņemšanas neradīs pārpratumus un jautājumus par lapas izmantošanu.

Lietojot mājas lapu Livit.lv, automātiksi tiek saņemts apstiprinājums Google datu apstrādes noteikumiem, kas minēti iepriekš. Mājas lapa Livit.lv atbilst visām likumdošanas normām un ievēro visas prasības, kas jānodrošina, lai lapas apmeklētāju konfidencialitāte tiks ievērota. Apmeklējot mājas lapu Tavs privātums un konfidencialitāte netiek apdraudēti un tiek ievēroti visi konfidencialitātes noteikumi, kas attiecināmi uz privātumu un datu aizsardzību. Ja rodas pretenzijas pret konfidencialitātes politikas ievērošanu, mājas lapas lietošanas noteikumiem vai nav pieņemams to saturs un atsauces par autortiesībām, pārtrauciet lietot mājas lapu. Pretējā gadījumā, visa saņemā infomācija tiks lietota Google datu apstrādē, as minēta augstāk.

Livit.lv ir Tavs sabiedrotais, kas nekādā gadījumā iegūto informāciju nenodotu trešajām personām. Izmantojot mājas lapu gan ievadītā informācija, gan saņemtie dati tiks izmantoti tikai lapas uzturēšanas un uzlabošanas veikšanai kā arī, nepieciešamo atskaišu un novērtējuma iegūšanai, kas tiks sagatavoti izmantojot Google produkta Google Analytics palīdzību. Livit.lv Tu un Tava konfidencialitāte vienmēr būs svarīga.